Home
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Medif sp. z o. o. sp. k., z siedzibą przy ulicy Piaskowej 4, 01-067 Warszawa.
 2. Klientem Sklepu Internetowego może być każdy lekarz, weterynarz, technik dentystyczny lub właściciel zakładu kosmetycznego, który prowadzi swoją działalność na terenie Polski, poprawnie wypełni formularz rejestracyjny oraz prześle do firmy Medif sp. z o. o. sp. k. dokumenty dotyczące prowadzonej działalności: NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w zależności od formy prawnej) i który otrzyma drogą e-mail potwierdzenie rejestracji Klienta Sklepu Internetowego wraz z nazwą użytkownika i hasłem użytkownika. Dokumenty, o których mowa powyżej, wysłać należy pocztą elektroniczną na adres biuro@medif.com lub faksem na numer 22 338 70 01 lub pocztą na adres Medif sp. z o. o. sp. k., ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Medif sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-067) przy ul. Piaskowej 4 lok. U3# w celu realizacji zamówień
 3. Sprzedaż w Sklepie Internetowym ma charakter sprzedaży b2b i nie podlega przepisom konsumenckim.
 4. Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 5. Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą się różnić od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i Medif sp. z o. o. sp. k. nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Dodanie produktów do „Koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 8. W przypadku niemożliwości zrealizowania całości lub części zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 9. Zamówienia zrealizowanego nie można anulować.
 10. Medif sp. z o. o. sp. k.. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku, gdy Klient nie uregulował płatności z tytułu poprzednich zamówień.
 11. Firma Medif sp. z o. o. sp. k. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 12. Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób:
  • przelewem, zgodnie z warunkami kredytowymi Klienta w firmie Medif sp. z o. o. sp. k.,
  • gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki,
  • przelewem (przedpłatą),
  • płatnością za pobraniem (opłata w wysokości 11,5 PLN),
  • kartą kredytową (tylko dla zamówień powyżej wartości 700 PLN brutto).
 13. Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie należy uregulować przelewem na konto: mBank S.A. 25 1140 1010 0000 2706 3100 1001. Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, datę zamówienia oraz nazwę Klienta. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na numer faksu: 022 338 70 01 lub drogą elektroniczna na adres: biuro@medif.com.
 14. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.
 15. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminie do 48 godzin roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. W przypadku, gdy opłata za zamówienie realizowana jest przedpłatą, czas dostawy liczony jest od momentu wpływu należności na konto Medif sp. z o. o. sp. k.
 16. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 17. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszt dostawy wynosi 24 zł brutto na terenie kraju i w całości pokrywa go klient. Zamówienia o wartości powyżej 900 zł brutto dostarczane są na nasz koszt.
 18. Medif sp. z o. o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
 19. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 20. Rabaty indywidualne nie łączą się z rabatem ze sklepu internetowego.
 21. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT oraz niezbędne karty gwarancyjne.
 22. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 23. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

© 2010 - 2023 Medif sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone.